نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه، طراحی و مکان یابی آب بندان ها در تعدادی از حوزه های استان کرمانشاهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آبخیزداری

پژوهشگران: 
آوریده فریبا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

به منظور طراحی و مکان یابی آب بندان های مورداستفاده در دامداری و کشاورزی و همچنین کنترل سیلاب، این مطالعه با سرفصل های ذیل انجام شده است:
1ـ مطالعه کلی حوزه های استان و انتخاب تعدادی از آن ها جهت انجام طرح
2ـ مطالعه هواشناسی حوزه های مذکور
3ـ مطالعه فیزیوگرافی حوزه های مذکور
4ـ مطالعه هیدرولوژی و رسوب
5ـ مکان یابی محل آب بندان های ذخیره آب
6ـ طراحی سازه ای و هیدرولیکی آب بندان
7ـ بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی، پرورش ماهی آب بندان ها.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):