نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید نیمه صنعتی تعدادی از داروهای گیاهان به صورت تک گیاه و ترکیبیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
قشلاقی نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1374

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ایجاد خط تولید و بسته بندی گیاهان دارویی تحت عنوان «ارمغان طبیعت»


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون گیاهان دارویی در تامین نیازهای اولیه صنایع دارویی طرح تحقیق و تولید نیمه صنعتی گیاهان دارویی به صورت تک و ترکیبی به منظور تولید انبوه این گیاهان و بررسی روش های مختلف فرآوری گیاهان دارویی از تاریخ 1373/12/2 لغایت 1374/8/1 به اجرا درآمد. در این طرح زمینی به مساحت تقریبی 15 هکتار به کشت گیاهان نظیر «بادرنجبویه، اسطو خودوس، اکلیل کوهی، شوید، گشنیز، کتان، همیشه بهار، بابونه، نعناع فلفلی، عروسک پشت پرده و زوفا» اختصاص داده شده و کلیه مسائل مربوط به کاشت، داشت و برداشت این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت، همچنین کارگاه بسته بندی گیاهان دارویی تجهیز و راه اندازی گردید و بسته بندی 5 نوع گیاه دارویی به صورت تک و ترکیبی در 10 فرم مختلف انجام شد و مجوزهای لازم از سوی «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» و «وزارت صنایع» صادر گردید، همچنین علامت محصولات تولید شده نیز در سازمان ثبت علائم تجاری ثبت شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):