نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

وحدت و امنیت ملی از دیدگاه حضرت علی (ع)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آذر 1379

کارفرما: اداره کل تحقیق و توسعه صدا و سیما

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

وحدت و امنیت ملی دو شعار استراتژیک همه حکومت ها و نظام های سیاسی محسوب می شوند. راه رسیدن به وحدت و امنیت ملی تکیه بر مواردی است که در مورد آنها توافق وجود دارد. معیارها و موازین مطرح شده در نهج البلاغه که از اصول اساسی مکتب اسلام استخراج شده اند، فراملی و فرامرزی هستند و بر موازین حقوق فطری و انسانی تنظیم شده اند. به همین دلیل بر ارزش های عامی مبتنی هستند که می توانند تولید کننده وفاق و امنیت ملی باشند. عده معدودی از انسان ها هستند که درطی تاریخ می توانند پدید آورنده گفتمان های مسلط باشند. چنین افرادی می توانند محور وحدت و امنیت ملی باشند، منش، بینش و روش حضرت علی (ع) شاخص های چنین شخصیتی را دارا می باشد.
اگر عوامل موثر بر وحدت و امنیت ملی را به دو مقوله کلی نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم بندی کنیم، در نهج البلاغه به هردوی این مقوله ها توجه شده است.
در این طرح راهکارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی وحدت و امنیت ملی استخراج و نتیجه گرفته شده است که در نهج البلاغه به بنیان های نرم افزاری وحدت و امنیت ملی نسبت به بنیان های سخت افزاری اولویت داده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):