نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح جامع مدیریت پسماند شهر اشکذرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
افروزیان احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شهرداری اشکذر

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

با توجه به آنکه بیش از 80 درصد از بودجه مدیریت مواد زائدجامد صرف هزینه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد می گردد، ارزیابی این سیستم ها و شناخت تاثیرات متقابل آن بر دیگر عناصر در مدیریت مواد زائد جامد، نقش مهمی در کاهش و حل مشکلات مدیریت پسماند به دنبال خواهد داشت، در این راستا به منظور ارائه راهکارهای عملی بهینه سازی وضعیت موجود جمع آوری مواد زائد جامد در سطح محدوده، مطالعات میدانی، جمع آوری آمار، شناسایی اقدامات جمع آوری و تجزیه و تحلیل آنها در سطح نواحی مختلف در این منطقه انجام شد و همچنین در این طرح تناژ زباله بر حسب روز، هفته، ماه و سال مشخص شد و اجزای زباله توسط کارشناسان آموزش دیده تفکیک و درصد اجزای زباله در هر یک از بخش ها که شامل (پلاستیک، کاغذ، مقوا، پارچه، چوب، قوطی حلبی، خرده فلزات غیرآهنی، شیشه، مواد زائد باغ، چرم، لاستیک، پسماندهای مواد غذایی) مشخص گردید، که این ارقام درصد زباله های قابل بازیافت و کمپوست را مشخص کرده و نقش مهمی در بهبود سیستم مدیریت پسماند دارا می باشد. همچنین با توجه به آنکه انتخاب محل زمین مناسب برای دفن مواد زائد جامد شهری، مهمترین فاکتور در دفن بهداشی محسوب می گردد، با در نظر گرفتن فاکتورهای تاثیرگذار در انتخاب محل دفن و استفاده از داده های ماهواره ای و تکنیک سنجش از دور این کار صورت گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):