نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

زمینه یابی تشکیل خانه فرش دستباف در استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کسب و کار

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح در تشکیل خانه فرش دستباف، در سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی در حال بهره برداری می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

با توجه به اینکه استان خراسان رضوی با ظرفیت تولید یک میلیون متر مربع فرش در سال که 20 تا 25 درصد تولید فرش دستباف کشور را به خود اختصاص داده است، به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید فرش دستباف در سطح کشور مطرح می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا زمینه یابی تشکیل خانه فرش دستباف در استان خراسان رضوی از دیدگاه کارشناسان، تولید کنندگان، بافندگان و صادر کنندگان استان مورد بررسی قرار گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از 80 نفر فعالان در این بخش جمع آوری گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری و بررسی توزیع فراوانی نمونه ها نشان می دهد که تاسیس خانه فرش دستباف در استان خراسان رضوی، امری بسیار ضروری است که می تواند به انسجام و هماهنگی فعالیت های ارگان ها و تشکل های مرتبط با فرش دستباف کمک کرده و از اتلاف منابع انسانی و مالی در این بخش جلوگیری نماید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):