برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های استفاده از سیانوباکتری های دی آزوتروف جهت غنی سازی کمپوست های شهریگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: زیست شناسی

پژوهشگران: 
بافته چی لادن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی چاپ مقاله در نشریه بین المللی نمایه شده در ISI


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

هدف: هدف از اجرای این طرح بررسی چگونه استفاده از جلبک های سبز آبی تثبیت کننده ازت به عنوان ماده غنی کننده کمپوست های بازیافتی شهری است. از آنجا که کمپوست به خودی خود کود کاملی نیست و باید به نحوی غنی سازی شود از این رو در این طرح به بررسی چگونگی استفاده و میزان کارایی سیانوباکتری های آزاد تثبیت کننده ازت در کمپوست پرداخته شده است.
مراحل طی شده در این طرح به قرار زیر است:
1- نمونه برداری، کشت خاک، جداسازی و خالص سازی نمونه ها
2- سنجش فیزیولوژیک نمونه ها خصوصا از نظر بررسی درصد ازت کل
3- افزودن مقادیر مختلف جلبک به کمپوست
4- آنالیز کمپوست و مخلوط جلبک و کمپوست از نظر نیتروژن
5- کشت یک نمونه گیاهی در مخلوط خاک و کمپوست و جلبک
6- آنالیزهای کمی و کیفی رشد گیاه در این مخلوط
سیانوباکتری ها قادر به بقا و رشد درکمپوست هستند اما این ماده به تنهایی شرایط لازم و کافی را برای تثبیت بیولوژیکی آنها ندارد لذا توصیه می شود که سیانوباکتری ها به همراه مقدار کمی از کودهای ازته به کمپوست اضافه شوند تا نتیجه مطلوب و دلخواه حاصل شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):