نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح باغ موزه معماری ایران- پارک مینیاتوریگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: معماری

پژوهشگران: 
امینیان سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

طرح باغ موزه معماری ایران، با هدف ایجاد مجموعه ای فرهنگی- گردشگری از اواخر تابستان سال گذشته آغاز گردید که محدوده ای 38 هکتاری از بخش غربی پارک چیتگر در منطقه 22 را به خود اختصاص داده است.
انتخاب و گزینش آثار منتخبی در باغ موزه، با توجه به معیارهای مختلف از جمله مسائل فنی، تاریخی، توریستی و زیباشناختی صورت گرفته است. طرح مشتمل بر 370 اثر معماری و شهرسازی می باشد. ماکت هایی از چهره ظاهری و بیرونی ابنیه، مقاطع داخلی، فضاسازی های مفهومی، همانندسازی عینی، بهره گیری از سیستم های رایانه ای و .. از جمله روش های نمایشی این مجموعه می باشد. بخش مرکزی باغ موزه متشکل از ماکت 120 بنای معماری است. این بخش در برگیرنده گزیده ای از ابنیه معماری ایران می باشد که به شکل یک شهر مینیاتوری به مساحت 3 هکتار و در فضای باز اجرا خواهد شد
.
گرداگرد بخش مینیاتوری، مجموعه موزه ای- خدماتی واقع است که بر ارائه اطلاعات تخصصی تر می پردازد. مسائلی مانند انواع سازه ها، اقلیم و تاثیرات آن بر معماری، نحوه معیشت مردم در کالبد معماری و بسیاری از نکات مهم و دقیق دیگر
.
در حلقه بعدی مجموعه، فضاهای توضیحی یا تم ها قرار می گیرند که با شکل گیری در دل توپوگرافی و طبیعت سایت. به توضیح مفاهیم و مضامین خاص آثار و ابنیه معماری ایران می پردازند. مساحت بخش فضاهای توضیحی نیز بالغ بر 11.2 هکتار است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):