نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی هدایت سنجگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق- مخابرات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1384

کارفرما: شرکت توسعه نیشکر

خروجی طرح: 

نمونه آزمایشی برد الکترونیکی است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

- طراحی و ساخت مدار الکترونیکی جهت اعمال یک ولتاژ با فرکانس 10MHZ که در مدار ایجاد می گردد به یک خروجی و بررسی هدایت الکتریکی خروجی با بررسی ولتاژ دو سر خروجی مورد اشاره.
- تقویت و تبدیل ولتاژ به دست آمده از خروجی مرحله قبل به سطح جریان مورد نظر (4 تا 20 میلی آمپر)
- مدار مورد نظر قابلیت های تنظیم
Damp, Gain, Zero پاسخ خروجی را دارد.
- مراحل اجرای طرح:
1- بررسی مشخصات طرح و تهیه مشخصات فنی طرح از روی نمونه اولیه
2- بررسی روش های پیاده سازی طرح با توجه به نتایج مرحله قبل
3- تهیه نقشه شماتیک طرح و تهیه قطعات مورد نیاز
4- پیاده سازی مدار
5-تست طرح و اصلاح مشخصات مدار
6- تهیه مدارک مورد نیاز جهت تهیه برد چاپی مدار

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):