نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت الکتروفیلتر کوره/ آسیاب مواد، الکتروفیلتر گریت کولر و برج خنک کنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
طاهری غلامعباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: شرکت سیمان غرب

خروجی طرح: 

الکتروفیلترها در کارخانه نصب گردیده و در حال بهره بهرداری هستند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

توسعه همه جانبه کشور طی سال های اخیر خصوصا توسعه صنایع سیمان، به منظور افزایش تولید سیمان، طرح های توسعه ای تولید سیمان کشور را ایجاب نموده که کارخانه سیمان غرب تصمیم به اجرای طرح افزایش ظرف 2000 تن در روز به 4000 تن نموده است.
جهت این افزایش ظرفیت علاوه بر سایر تجهیزات مورد نیاز طراحی و ساخت الکتروفیلتر خط کوره/ آسیاب مواد به وزن 250 تن، یک دستگاه الکتروفیلتر گریت کولر به وزن 350 تن و یک دستگاه برج خنک کن به وزن 120 تن به منظور تصفیه گازهای خروجی از دودکش های طرح افزایش ظرفیت و رساندن آن به حد مجاز محیط زیست به کار گرفته می شود.
به غیر از چند آیتم جزئی که آن هم در توان طراحی و تولید جهاددانشگاهی علم و صنعت است بقیه تجهیزات را جهاددانشگاهی علم و صنعت طراحی و ساخته و عملیات آنها در کارخانه سیمان غرب آغاز شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):