نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

رهیافت عرفانی به دین (رابطه انسان و خدا از نگاه عارفان مسلمان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: الهیات و معارف اسلامی

پژوهشگران: 
قنبری بخشعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی ارائه مقاله


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

از اهداف عمده در این طرح می توان به آشنا کردن مخاطبان با نگاه عارفان به دین، جلب و جذب مخاطبان به دین از طریق بازخوانی دین از چشم انداز عارفان و تعمیق باورهای دینی با تاکید بر جلوه های عرفانی آن اشاره نمود.
این تحقیق تاکید بر روش توصیفی به این معنا که سخنان نقل شده از عارفان (اعم از سخنانی که خود ایشان گفته اند یا دیگران از آنها نقل کرده اند ویا از بیانات و رفتارهای آنان استنباط شده است) جمع آوری و به تناسب ارکان مختلف دین به تفکیک دسته بندی شده، نتایجی از حوزه عارفان اخذ کرده اند تنظیم خواهد شد. به علاوه در موارد لزوم از روش تاریخی نیز استفاده خواهد شد. چرا که برخی از سخنان عارفان جز در بستر تاریخ قابل فهم نیست.
نجام این تحقیق نشان داد که عارفان مسلمان، خدا را موجودی می شناسند که بتوان با او ارتباط برقرار کرد. به علاوه این رابطه هم جنبه وجود شناختی و تکوینی دارد و هم ارادی و اختیاری و اخلاقی که گاه از خدا آغاز می شود و گاه نیز به درخواست بنده تحقق می یابد. ضمن اینکه این طرح نشان داد که نگرش عرفانی به رابطه انسان و خدا می تواند الگوی مناسبی در دعوت دینی محسوب شود چرا که بر جنبه های زیبایی شناختی استوار است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):