نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی ایستگاه های تعمیر نوار نقالهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: شرکت فولاد خوزستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این مطالعه طراحی ایستگاه تعمیراتی به منظور قرارگرفتن تجهیزات مورد نیاز برای انجام تعمیرات و قطعات و قطعات در محل نوار نقاله ها با وزن حدود 2.5 تن می باشد.
مراحل انجام طرح عبارتند از:
- مطالعه شرایط موجود
- مطالعه طرح های ممکن
- ارائه طرح و انجام تحلیل های محاسباتی
- انجام محاسبات طراحی و تحلیل تنش
- ارائه طرح نهایی و تهیه نقشه های اجرایی
- تهیه و ارائه گزارش

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):