نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی فنی و اقتصادی روش های پاشش حرارتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی ساخت و تولید

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

روش ها و دستورالعمل های بازسازی به روش پاشش حرارتی تدوین شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

سایش یکی از مهم ترین عوامل در استهلاک قطعات صنعتی است. خسارت ناشی از پدیده سایش را می توان با ارزیابی مکانیزم های سایش و تدوین راه کارهای موثر از جمله پوشش دهی به روش پاشش حرارتی تا حد قابل قبولی کاهش داده و حتی متوقف نمود. بازسازی قطعات استراتژیک با کمک فرایندهای پاشش حرارتی می تواند علاوه بر افزایش مقاومت سایشی و افزایش طول عمر قطعات، هزینه های بازسازی مجدد قطعه را کاهش دهد و از هزینه های اضافی که در اثر توقف سیستم به مجموعه تحمیل می شود، جلوگیری نماید. همچنین با بازسازی این نوع قطعات در داخل کشور از خروج ارز و وابستگی به کشورهای خارجی جلوگیری به عمل می آید. از طرف دیگر با داشتن تکنولوژی پاشش حرارتی و بومی کردن آن می توان به انبوه ضایعات و قطعات سائیده شده مجموعه نفت و حفاری به دید سرمایه ای با ارزش نگریست.
در فرآیند پاشش حرارتی، ابتدا ماده اولیه مورد نظر برای پوشش دهی به صورت مذاب و یا نیمه مذاب درآمده و سپس روی ماده زمینه پاشیده می شود و با آن پیوند مکانیکی برقرار می نماید. نوع پیوند ایجاد شده بین پوشش و زمینه به عوامل متعددی، نظیر دما و انرژی جنبشی ذرات، جنس پوشش و زمینه و چگونگی و میزان زبری سطح زمینه بستگی دارد. پوشش ایجاد شده ویژگی های سطح را بهبود می بخشد ولی بر خواص ساختاری قطعه تاثیر نمی گذارد. در این روش از انواع فلزات، آلیاژها، مواد سرامیکی و یا پلیمری به عنوان پوشش استفاده می شود.
در این طرح روش های بازسازی محورهای کمپرسور شرکت سولار (با دور23000 rpm) در مجموعه شرکت تعمیرات توربین جنوب وابسته به شرکت نفت مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعمل تکنولوژی پاشش حرارتی آن از آماده سازی تا پرداخت نهایی تدوین گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):