نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبیه سازی میدانی و الکتریکی مولد 125kV و 1000kVA برای تست های فشارقوی با استفاده از روش تشدید سریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: مهندسی الکترونیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی علم و صنعت

خروجی طرح: 

بر اساس این طرح یک سیستم عملیاتی طراحی و ساخته شده است.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

مولد فشارقوی با تکنیک رزونانس سری به طور وسیعی در صنعت برق به منظور انجام تست های مختلف بر روی بارهای فشارقوی با طبیعت خازنی مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این منابع امکان ایجاد ولتاژ سینوسی با کیفیت مناسب و اعمال آن به بارهای خازنی با کیلوولت آمپر بالا وجود خواهد داشت. این مجموعه در مقایسه با مجموعه های مستقیم تست AC دارای هزینه نصب و بهره برداری پائینی است. سیستم تست فشارقوی به روش رزونانس سری امکان پیشگیری از رزونانس های اتفاقی و ناخواسته را که از مشکلات سیستم های تست عادی (ترانسفورماتوری) محسوب می شود فراهم می سازد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):