نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات راه اندازی مرکز آموزش سنگگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم زمین

پژوهشگران: 
قاسمی علی (همکار طرح)
تیموری مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1388

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در این پژوهش تمام فعالیت های انجام شده به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت تا دلایل علمی و منطقی ضرورت ایجاد مرکز آموزش سنگ در اصفهان مشخص گردد و با تحقیقات و بررسی های علمی، نظرسنجی ها و بررسی نیازها از دیدگاه مدیران و کارکنان سنگبری ها با توجه به موقعیت فعلی آنها دلایل ضرورت ایجاد مرکز آموزش سنگ در ایران و دلایل ضرورت ایجاد این مرکز در اصفهان و پس از آن الگوی مرکز آموزش سنگ در تحصیلات عالی مقطع دار و کوتاه مدت به همراه چارت تشکیلاتی پیشنهادی و در پایان پیشنهادات تکمیلی با تاکید بر یافته های تحقیقات میدانی و یافته های تحقیقات کتابخانه ای ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):