نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت بتن سبک به صورت ورقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: مهندسی مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: دبیرخانه بند "د" ماده 45 وزارت علوم و تحقیقات و شرکت عمرانی شکیل ساخت یزد

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

سبک سازی ساختمان ها، صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی، کاهش وزن مرده ساختمان، کاهش نیروی زلزله وارده به ساختمان، سرعت اجرای عملیات ساخت، جلوگیری از هدر رفتن مصالح طبیعی (خاک) در فرآیند ساخت برخلاف مصالح سنتی موجود، کاهش چشمگیر در مصرف سیمان و مصالح بنایی از اهداف طرح است.
با توجه به استفاده از این نوع مصالح در سیستم خانه سازی مدرن در کشورهای پیشرفته و انحصار ساخت این مصالح در چند کشور (5 کشور)، باتوجه به ضرورت سبک سازی در صنعت خانه سازی ایران به دلیل زلزله خیز بودن کشور و سرعت بالا جهت بازسازی و اسکان موقت و دائمی مناطق آسیب دیده (زلزله، سیل و...) ضرورت تحقیق و ساخت مصالح جهت ساخت خانه های ارزان و مناسب ضروری است.
امروزه جهت تسریع در عملیات ساختمانی و ساخت و ساز، استفاده از مواد و مصالح جدید در پیشرفت پروژه بسیار مهم و ضروری می باشد. سیمان به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی ترین مواد اولیه لازم در کارهای عمرانی به شمار می رود. کمبود و گرانی این ماده سبب می شود که در بیشتر کارها با حداقل مصرف این ماده به حداقل کیفیت لازم دست یافت.
توانائی صنعت خانه سازی در ساخت خانه های ارزان قیمت، سبک سازی ساختمان ها، توانائی بهینه کردن مصرف سوخت و انرژی، سرعت اجرای بالا، توانایی اسکان سریع در مناطق حادثه دیده، کاهش مصرف سیمان در بخش های غیر اساسی ساختمان و کاهش مصرف پروفیل های فولادی سنگین از نتایج طرح است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):