نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آزمایشگاه کنترل شامل: شبیه ساز فرآیندها و آموزنده فرآیند حرارتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
اخوان علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

این طرح برای تجهیز آزمایشگاه کنترل (مربوط به رشته های مهندسی برق و مکانیک) اجراء شده است. محصول نهایی طرح درقالب دو دستگاه ساخته شده است که عبارتند از:
1- شبیه ساز فرآیندها: این دستگاه باتوجه به داشتن مدارات، صفرمتغیر، قطب متغیر، انتگرال گیر، مشتق گیر، مدار تاخیردهنده و همچنین بلوک های غیرخطی هیسترزیس، با سرمرده Back Lash و … قادربه شبیه سازی بسیاری از فرآیندهای صنعتی می باشد.
2- مدل سازی فرآیند حرارتی: در این دستگاه فرآیند کنترل حرارت تونل باد مدل سازی شده است و باوجود کنترل کننده های ON/OFF و PID رژیم حالت گذاری تغییردرجه حرارت در تونل بررسی می گردد. ضمنا امکان اعمال سیگنال های اغتشاش داخلی و خارجی به سیستم وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):