نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تدوین 12 عنوان استاندارد ملی لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مکانیک

پژوهشگران: 
مهدیزاده علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1386

کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی

خروجی طرح: 

-نتایج طرح این مبنائی برای بهره برداری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، دستگاه های مجری و ناظر طرح های آبیاری تحت فشار و مراکز علمی و دانشگاهی می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

با توجه به اهمیت آب و بکارگیری روش های صحیح آبیاری در سطح کشور و لزوم استفاده از لوازم و ماشین های مناسب و با کیفیت در آبیاری تحت فشار، تدوین 12 عنوان استاندارد ملی در دستور کار قرار گرفت. تدوین این استانداردها منجر به تولید و بهره برداری از لوازم و تجهیزات استاندارد و مرغوب به منظور استفاده بهینه از منابع کشور و جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی می گردد.
مراحل طی شده و اجرایی طرح عبارت اند از:
-مطالعه و بررسی در خصوص انواع سیستم های آبیاری تحت فشار
- تشکیل کمیسیون های اولیه فنی و نهایی
- شناسایی و استخراج اجزا و زیرمجموعه های لازم
-کسب تایید نهایی در کمیسیون ملی خودرو نیرو محرکه
- کسب موافقت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- اخذ شماره استاندارد ملی
-تدوین12 عنوان استاندارد و لوازم و تجهیزات آبیاری که بهره برداری از آن بر عهده کارفرما، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):