نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ادبیات فارسی پس از مشروطه تا شهریور 1320گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: ادبیات

پژوهشگران: 
رحیمی سیدمهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به صورت کتابی تحت همین عنوان آماده انتشار است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این پژوهش تمامی منابع و ماخذ مربوط به همه قالب های ادبی رایج در زبان فارسی پس از مشروطه تا فروپاشی حکومت رضاخان مورد شناسایی و معرفی قرار گرفته است.
روش تحقیق در این طرح صرفا کتاب خانه ای است که منابع گوناگون اعم از کتب منتشر شده یا مجلات ادبی یا مقالات پراکنده در تمام قالب های ادبی آن روزگار اعم از قالب های منثور یا منظوم شناسایی، معرفی و طبقه بندی شده اند.
نتایج در موضوعات زیر جمع بندی شده است.
1- قالب رمان و داستان 2- نمایش نامه 3- نقدها و نظریه ها و تتبعات و سفرنامه های ادبی 4- مقالات ادبی 5- ترجمه متون ادبی 6- شعر
افزون بر آن در پایان هر فصل جدول هایی تنظیم شده است که اسامی مولفان یا شاعران به ترتیب حروف الفبا نیز به ترتیب سال تولد یا تاریخ تنظیم اثر و غیره را در بردارد.همچنین با عنایت به مقدمه ای که محقق بر آن افزوده این پژوهش می تواند یکی از جامع ترین و غنی ترین ماخذ درباره ادبیات معاصر به شمار رود.
بدیهی است همچنان که از نام تحقیق بر می آید در این پژوهش استنباط و تحلیل وجود ندارد اما مقدمه ای ارزشمند و غنی برای نقد ادبیات این دوره است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):