نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آزمایشگاهی آزودی کربن آمید به عنوان عامل پف زا در اسفنج هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی آلی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

انبساط به عنوان قلب فرآیند تولید یک اسنفج شناخته می شود که برای اجرای آن، استفاده از یک عامل پف زا ضروری است. عوامل پف زا بر اساس مکانیزم آزادسازی گاز در دو خانواده بزرگ شیمیایی و فیزیکی جای می گیرند. مزیت بزرگ عوامل پف زای شیمیایی، سهولت ترکیب این مواد با پلیمر است. همچنین برای نگهداری عوامل پف زای فیزیکی به تجهیزات ویژه و پیچیده ای نیاز است لذا استفاده از عوامل پف زای شیمیایی سبب کاهش چشمگیری در هزینه های تولید اسفنج های پلیمری می شود.
تنوع عوامل پف زای شیمیایی بسیار گسترده است. بنابراین انتخاب مناسب ترین نوع عامل پف زا بسیار اهمیت دارد. با دقت در معایب و مزایای هر یک از عوامل پف زای شیمیایی، می توان نتیجه گرفت که ترکیب آزودی کربن آمید مناسب ترین ترکیب برای تولید محصولات مورد نظر است.
آزودی کربن آمید برای تولید اسفنج از PA ,PVC، پلی اولفین ها، پلی اپوکسیدها، پلی سیلوکسان ها، پلاستیک های با پایه استات و سلولز استوبوتیرات، کوپلیمرها و پلیمرهای اکریلات ها و اکریلونیتریل و لاستیک ها قابل استفاده است. در این طرح آزودی کربن آمید با خلوص مطلوب در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):