نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر انجماد و زمان آن بر ناهنجاری های کروموزمی جنین هشت سلولی موش سفید آزمایشگاهیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک ناباروری

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1381

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از این تحقیق مقالاتی تهیه و در سمینارهای مختلف ارائه شده است. ضمنا نتایج قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

از آنجایی که نگهداری رده های مختلف سلولی در حالت انجماد و استفاده مجدد از آنها در زمان های مختلف میسر شده است، تلاش هایی برای نگهداری جنین های اضافی که در روش های کمک باروری تولید می شوند در حالت انجماد صورت گرفته است که خود از چند جهت حائز اهمیت است از جمله قرارگیری بیمار در یک چرخه درمانی و استفاده از جنین های منجمد در صورت ناموفق بودن حاملگی و غیره. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انجماد و زمان تاثیر آن بر میزان بقا و ناهنجاری های ژنتیکی جنین های منجمد شده پس از انجماد است. جنین های هشت سلولی به روش فلاشینگ از موش های گونه NMRI پس از گذشت 68-66 ساعت از زمان کوپل شدن به دست آمد و در محلول انجماد حاوی اتیلن گلیکول به نی انجماد منتقل و در ازت مایع در زمان های مختلف (24 ساعت، یک هفته، یک ماه، سه ماه و شش ماه) نگهداری و پس از خروج از حالت انجماد، میزان بقا و ناهنجاری های ژنتیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی به وضوح نشان می دهد نگهداری جنین ها در زمان طولانی در حالت انجماد علاوه بر کاهش بقا، باعث افزایش ناهنجاری های ژنتیکی آنها می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):