نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و ساخت سیلیکای رسوبی در مقیاس آزمایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
وحدانی غلام رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

1- ساخت نمونه های سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده لاستیک
2- اخذ تائیدیه محصول به عنوان پرکننده قطعات لاستیکی از شرکت تحقیقات صنعتی صنایع لاستیک
3- چاپ مقاله علمی در مجله صنایع لاستیک ایران.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

سیلیکای رسوبی به عنوان پرکننده جهت تقویت خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات لاستیکی و تایرها به کار می رود. پرکننده تقریبا ارزان ترین جزء لاستیک است و در عین حال نقش مهمی در بهبود کیفیت نهائی لاستیک دارد. توجه به اینکه ایران به رغم دارا بودن منابع غنی ترکیبات سیلیس، واردکننده سیلیکای رسوبی است و نظر به رشد صنایع لاستیک در کشور، ساخت این محصول در پروژه حاضر مدنظر قرار گرفته است.
در این باره از مطالعه و مقایسه روش های مختلف تولید، روش خنثی سازی محصول سیلیکات سدیم با اسید سولفوریک انتخاب و بر اساس آن چند نمونه ساخته شده پس از بهینه سازی پارامترهای روش ساخت نظیر غلظت، سرعت جریان محلول ها، وضعیت شستشو و خشک کردن نمونه ها، نمونه بهینه ps -12 ساخته شده آزمون های شیمی- فیزیکی انجام شده بر روی نمونه های ساخته شده و نمونه بهینه حاکی از شباهت آن با نمونه های تجاری است، از این رو این نمونه جهت تست عملکردی با شرکت ایران تایر ارسال گردید و نتایج نشان می دهد که نمونه بهینه، باعث بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی قطعه لاستیکی (کشش، سایش و سختی) شده و می تواند جانشین مناسبی برای نمونه های تجاری در صنعت لاستیک کشور شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):