نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید صنعتی 30 تن ماده HS SUNMIXگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
کمبرانی مسعود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1388

کارفرما: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک)

خروجی طرح: 

این طرح در حال حاضر به طور کامل بهره بردای شده و نیاز صنعت پتروشیمی به این مواد را تامین می نماید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح تولید و تامین نیاز شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک) است. در این فعالیت نتایج آنالیز ماده مورد نظر از شرکت اسپک دریافت شد و با مطالعه آن و افزایش مقیاس و بهینه سازی شرایط عملیاتی نسبت به طراحی و احداث واحد تولید اقدام گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):