نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه توسعه صنعتی «استان اردبیل»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
رزمی بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

یکی از عوامل رشد صنعتی، سرمایه گذاری در صنعت است که موجب افزایش ظرفیت تولید، بهبود و افزایش بهره وری ماشین آلات، ارتقای سطح تکنولوژی و کیفیت محصولات می شود. استان تازه تاسیس اردبیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در توسعه صنعتی به خصوص طی برنامه های پنج ساله اول و دوم روند روبه رشدی را نشان می دهد. در این طرح با مطالعه امکانات و امور زیربنایی و روبنایی، امکانات و محدودیت های توسعه صنعتی در استان بررسی و راه کارهای لازم ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):