نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سیستم کنترل دمای واگن های آلمان شرقی درجه 1گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
کی ارسلان حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1379

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

ارائه نتایج به کارفرما و پیاده سازی طرح در واگن های موجود.


 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

واگن های اکسپرس آلمان شرقی متعلق به شرکت رجاء در بدو خرید دارای سیستم خودکار کنترل دما بوده اند که به دلیل کمبود قطعات یدکی و مشکلات دیگر به تدریج از مدار خارج شده و دمای کوپه های مسافری کنترل نمی شود. این امر موجب سلب آسایش مسافرین و اتلاف انرژی گردیده است. لذا جهت بازسازی کامل یا نوسازی این سیستم طراحی انجام گرفت و برروی یک واگن پیاده سازی شده و موردآزمایش های مستمر تحت بار قرارگرفت.
در این سیستم ازسویی دمای محیط اندازه گیری می شود و ازسوی دیگر دمای تک تک کوپه ها بااستفاده از سنسورهای
NTC جمع آوری و متوسط گیری شده و توسط مدارهای الکترونیکی، فرامین کنترل شیرهای مغناطیسی، فن ها و دریچه های هوا، جهت تثبیت دمای کوپه ها درحد از پیش تعیین شده صادر می گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):