برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکنولوژی تولید فلز روی کاتدی از غبارهای کوره های قوس الکتریکیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: استحصال مواد معدنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: دبیرخانه بند "د" ماده 45 وزارت علوم و تحقیقات و شرکت مشاورین فراوری و ساخت ثمین

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

کوره های قوس الکتریکی بر اثر شارژ آهن قراضه تولید غبار نموده که حاوی ذرات اکسید و فریت روی و نیز اکسیدهای آهن دارای ابعاد بسیار ریز در حد چند نانو متر تولید می شود. بر اساس مطالعات انجام شده بر روی غبارهای کوره های قوس کارخانه های فولاد آلیاژی و فولاد یزد، هر جا که روی مشاهده شده، دو عنصر دیگر اکسیژن و آهن نیز با درصدهای متغیری حضور داشته که این بیانگر ترکیب شدن روی با آهن به صورت فریت روی است. البته با توجه به میزان درصد روی، آهن و اکسیژن می توان استنباط نمود که اکسید روی نیز وجود دارد. با تطابق نتایج آنالیز XRD، XRF و SEM در نمونه غبار فولاد یزد و فولاد آلیاژی به ترتیب بیش از 60 درصد و 50 درصد از روی موجود در غبار در اکسید روی نهفته است.
روش به دست آمده در این طرح پس از مرحله لیچینگ غبارها، استحصال باقی مانده روی موجود در غبارها، استفاده از تتراکلراید آهن آبدار (6H2O.FeCl3)جهت شکستن ساختار درونی فریت روی و قابلیت حل شدن آن در اسیدهای دیگر از جمله اسید سولفوریک و یا کلریدریک می باشد. با این روش می توان بیش از 90 درصد از روی موجود در غبار را لیچ و استحصال نمود. روش های استخراج حلالی برای خالص سازی محلول لیچ مورد استفاده قرار گرفت و نهایتا فلز روی از محلول خالص به وسیله سلول الکترولیز به دست آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):