نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت فک خزرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: اکولوژی حیات وحش

پژوهشگران: 
اسدی هرمز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

- توصیه به عدم مصرف د. د. ت، برگزاری کارگاه آموزشی برای ماهیگیران به منظور کاهش برخورد ماهیگیران با فک خزر، مدیریت ضمیر ماهی به خصوص کیلکا، تقویت و پشتیبانی پروژه هایی که با موضوع حفاظت از فک خزری در ارتباط است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف طرح بررسی علل مرگ و میر فک خزری و تعداد فک های مرده است. مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از: الف یافتن لاشه های فک خزری (بعد از زمان طوفان)، ب بررسی و برآورد تعداد تقریبی فک های زنده در آب های ایران، ج بازدید از جزایر استراحت فک ها (جزایر میانی خزر)، د برگزاری کارگاه های آموزشی
نتایج طرح عبارت اند از:
-غلظت فلزات سنگین در بخش جنوب خزر بسیار بالا بوده است.
- رسوبات بستر در بخش میانی خزر غلظت بالایی را نشان می دهد.
- غلظت سرب در منطقه سوگامیت و دهانه اورال به دلیل مصرف سوخت حاوی سرب، کمی بالاست.
- غلطت مس در دهانه سفیدرود و کورا به دلیل فعالیت های معدنی و مصرف آفت کش ها بالاست.
- ادغام د. د. ت. با
PCBS در عضلات فک ها، خطر بزرگی برای سیستم ایمنی فک ها و آمادگی آنها در برابر ویروس های عفونی می باشد.
کاهش میزان ماهی کیلکا به دلایلی چون ضمیر بیش از اندازه و همچنین ورود سموم ارگانوکلره ناشی از فعالیت های کشاورزی به دریاچه خزر، با اثرات تضعیف کننده سیستم ایمنی و شیوع دوره ای بیماری ناشی از ویروس دیستمپره، به فک های خزری آسیب جدی وارد نموده است. برخورد ماهیگیران با فک ها به دلیل رقابت این پستاندار شکارگر با ماهیگیران در صید ماهی، وضعیت فک خزری را تهدیدپذیر نموده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):