نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مدل سازی انتشار امواج در باند Ku و Ka و محاسبات لینک و شبیه سازی و طراحی سیستمی بلوک های RF در ماهواره های باند پهنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: برق و مخابرات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: مرکز تحقیقات و سازمان فضایی

خروجی طرح: 

1 تهیه و تدوین گزارش طرح جهت استفاده در بخش های مخابراتی و نرم افزاری جهت شبیه سازی مباحث انتشاری و بخش های RF ماهواره های پرسرعت
-2
تهیه و ارائه دو مقاله در مجلات معتبر و یک مقاله در کنفرانس IEEE از نتایج طرح


نوع: کاربردی

 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

همزمان با پیشرفت فناوری مخابرات و لزوم استفاده از سرویس های متعدد از قبیل اینترنت های پرسرعت، پخش دیجیتالی تصاویر با وضوح بالا، بازی های رایانه ای و غیره استفاده از ماهواره های پرسرعت و باند پهن در فرکانس های بالا به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این طرح مباحث انتشار موج در باند Ku و Ka و مدل سازی بخش های RF اینگونه ماهواره ها مورد بررسی، شبیه سازی و تحلیل کامل قرار گرفته اند.
این طرح در دو بخش انجام شده است:
-1 شبیه سازی و مدل سازی انتشار امواج در باند Ku و Ka و تهیه و تدوین نرم افزار مناسب با در نظر گرفتن استاندارد های ITU و استفاده در ماهواره های باند پهن
-2
شناسایی و بررسی ماهواره های پرسرعت و شبیه سازی کامل بخش های RF و کل لینک به منظور طراحی این گونه ماهواره ها و زمینه سازی جهت استفاده از آنها در آینده
از نتایج این طرح می توان در جهت برنامه ریزی افق های آینده در بخش مخابرات کشور و همچنین در بخش صدا و سیما و سایر ارگان های مرتبط استفاده کرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):