نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تبیین جامعه شناختی جرم خیزی محلات شهر کرمانشاه با استفاده از GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: آسیب شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: استانداری کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

امروزه مساله بزهکاری و جرائم درکنار دیگر معضلات اجتماع، یکی از منابع ظهور و گسترش احساس نا امنی در میان مردم است از طرفی مردم نیز بیشترین انتظار را از نهادهای سیاسی جامعه در رابطه با تامین امنیت همراه با رفاه دارند. لذا می توان انتظار داشت که اقدامات پلیس تا زمانی که تاثیر مثبتی در افزایش احساس امنیت در جامعه نداشته باشد مثبت تلقی نشود، عوامل مختلفی بر نتیجه اقدامات پلیس تاثیر دارد که یکی از این عوامل، برخورداری پلیس از سیستم قوی کنترل و نظارت است. با توسعه سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و توجه این سیستم ها به ماهیت فضایی، تحلیل های فضایی و مدلسازی تحول عظیمی در ثبت، دسته بندی، تعیین تراکم و بررسی جرائم قابل انجام می باشد.
در پژوهش حاضر بر اساس پرونده های موجود در کلانتری ها اطلاعات مربوط به مجرمین، ثبت و در بانک اطلاعاتی وارد گردید. پس از رقومی کردن نقشه های محدوده مورد مطالعه در محیط نرم افزار ARCGIS، بانک اطلاعاتی با نقشه ها تلفیق گردیدند. سپس با استفاده از توانائی های سیستم مذکور محتمل ترین محل های وقوع جرائم مختلف شناسایی و در گزارش ارائه گردید.
در ادامه، جهت چگونگی حصول به نتایج کاربردی، الگوی اولیه ای طراحی و ارائه گردیده است که در آینده بتوان با تشکیل یک بانک اطلاعاتی مشترک در سازمان های ذیربط، جهت تسریع در ساماندهی، پیشگیری و شناسایی مجرمین و شناسایی تهدیدهای بالقوه و پیش بینی عوامل تهدید کننده امنیت، اقدامات لازم را انجام داد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):