برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جایگاه کشت برنج در اقتصاد خانوار روستاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
شکرگزار اصغر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این طرح به بررسی جنبه های اقتصادی زراعت برنج و تاثیر آن بر زندگی اجتماعی خانواده های روستایی در یک منطقه می پردازد و برخلاف بررسی های پیش از آن که صرفا به تاثیر اقتصاد و کار برنج توجه داشته، سعی نموده به جنبه های اجتماعی و انسانی موضوع کشت برنج بر برنج کار نیز بپردازد لذا محقق به سه مساله در این بررسی توجه کرده است:
1- شناخت نقش و اهمیت کشت برنج در اقتصاد خانوار روستایی منطقه مورد مطالعه و مسائل آن
2- شناخت روابط موجود بین جمعیت (تراکم، رشد، جذب، تثبیت، افزایش مهاجرت) در روستاها و فعالیت های کشاورزی
3- بررسی تاثیر اقتصادی و اجتماعی کشت برنج در زندگی روستاییان
در این بررسی مشخص شد که با افزایش قیمت برنج در سال های پس از انقلاب اسلامی، در اقتصاد زراعت برنج و شالی کار تحول ایجاد شده است و سطح زیر کشت افزایش یافته، با افزایش درآمد روستاییان موجبات سرمایه گذاری آن ها در عمران روستاها فراهم شده است به طوری که این تحقیق نشان می دهد در سال 69-68، 31.7 درصد خانواده ها در هزینه های جاده سازی روستاها، 21.1 درصد در ساختمان سازی مدرسه و مخابرات 14.5 درصد در برق رسانی به محل و …شرکت داشته اند از طرفی ترقی قیمت برنج، تمایل به ماندن در روستا و ادامه زراعت و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها را موجب شده است.
در پایان تحقیق، محقق برخی مشکلات زراعی مانند کمبود زمین، ماشین آلات، لایروبی، هزینه زیاد نیروی انسانی، آب زراعی، بازاریابی و … مشکلات عمومی مانند کمبود آب آشامیدن، حمام، جاده، درمانگاه، مشکلات تحصیلی و غیره پرداخته و پیشنهادهایی ارائه می نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):