نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تولید آسفالت مقاوم در برابر نوسانات دمایی و فشار با استفاده از قیر طبیعیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
بادکو بهروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1386

کارفرما: سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

 در این پروژه به منظور بهبود خواص قیر نفتی 60-70، نمونه هایی از قیر طبیعی معادن مختلف استان کرمانشاه به همراه روغن فورفورال جهت اختلاط بهتر به قیر نفتی 85-100 اضافه گردید. اختلاط در دمای زیر 200 درجه سانتی گراد و در مدت 90 دقیقه صورت می گیرد. با انجام این پروسه قیر 60-70 به دست می آید که در مقایسه خواص آن با قیر نفتی 60-70 مشاهده می گردد که آسفالت تهیه شده از قیر 60-70 سنتزی بسیار مقاوم تر از آسفالت تهیه شده از قیر پالایشگاهی می باشد.
فرآیند ساخت بسیار ساده و یک اختلاط معمولی است بدین نحو که قیر طبیعی پس از خرد کردن، از الک شماره 60 عبور داده شد و به همراه روغن با قیر به مدت 90 دقیقه مخلوط شد. دمای اختلاط قیر با قیر طبیعی حدود 190 و با روغن حدود 140 درجه سانتی گراد می باشد. در این درجه حرارت قیر طبیعی در داخل قیر نفتی به کمک روغن حل شده و مخلوط یکنواختی حاصل می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):