برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح تفصیلی موبایل کلینیک جهت ارائه خدمات سیار دامپزشکیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از جنبه های کار کلینیکی حضور کلینیسین بر بالین بیمار و درمان وی می باشد. این جنبه در دامپزشکی از دو جنبه: بعد مسافت و پراکندگی واحدهای دامداری و مشکلات موجود در انتقال دادن بیمار به کلینیک، اهمیت بیشتری پیدا می کند. لذا طراحی واحد سیاری که امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی مورد نیاز را در خود داشته باشد، حائز اهمیت است. از آنجا که طراحی یک واحد سیار در هر منطقه با توجه به امکانات موجود، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیازهای دریافت کنندگان خدمات فرق می کند، سعی شد تا با توجه به امکانات و شرایط جغرافیایی، واحدی طراحی شود تا بتواند پاسخگوی نیاز دامپزشکی واحدهای دامداری ایران باشد. در این طرح با مطالعه و دستیابی به اطلاعات واحدهای سیار و شناسایی و ارزیابی امکانات موجود در ایران، واحد سیاری در شکل کاروان تعریف و طراحی شد تا دامپزشکان را در ارائه خدمات یاری نماید و ضمن گسترش خدمات دامپزشکی، محدودیت های اقتصادی در راه اندازی کلینیک های ثابت را مرتفع کرده، برای تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان ایجاد اشتغال نماید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):