نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید و فروش دو لیتر آنتی ژن آنفلوانزا طیورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی دامپزشکی

پژوهشگران: 
وصفی مرندی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: سازمان دامپزشکی کشور

خروجی طرح: 

نمونه تولیدی به کار فرما تحویل گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بیماری آنفولانزا طیور یکی از خطرناکترین و واگیرترین بیماری های طیور است که اکثر استان های کشور را درگیر کرده است. تشخیص بموقع و سریع این بیماری در اتخاذ تصمیمات مدیریتی واحد مرغداری بسیار حائز اهمیت است.
آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون (HI) یکی از سریع ترین و در عین حال ساده ترین روش های تشخیص این بیماری است و وجود آنتی ژن اختصاصی استاندارد شده تحت سروتیپ N2 و H این ویروس از ملزومات آزمایش HI می باشد. تولید این آنتی ژن در آزمایشگاه بخش طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام گرفته و هدف از این طرح تولید نیمه صنعتی آنتی ژن جهت ارائه به مراکز تشخیصی، تحقیقاتی و آموزشی دامپزشکی کشور است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):