نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت و الگوی پراکنش مساجد استان کرمانشاه با استفاده از GISگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

از آنجا که مسجد به عنوان کانون فرهنگی تربیتی می تواند با تربیت نیروهای متعهد و مخلص بهترین منبع پرورش و تربیت نیروهای جوان در عرصه های مختلف فرهنگی، هنری و دینی باشد. برخورداری محلات و مناطق سکونت افراد جامعه از ابنیه های مذهبی با پراکنش مناسب مکانی آنها از نظر تناسب جمعیتی و سایر شاخص های مورد نظرمی تواند به لحاظ دینی، فرهنگی و هنری تاثیر بسزایی در رشد و گسترش دینداری و تقویت فرهنگ دینی ایفا کند، از سوی دیگر در جوامع اسلامی که دین و ارزش های دینی جایگاه بالا و والایی دارد، مساجد و معماری آن همواره مورد توجه خاص بوده است. لذا می طلبد که اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی مرتبط با مساجد روز آمد بوده و علاوه بردر نظر گرفتن استحکام بنای مساجد به ظاهر شایسته و درخور آنها نیز توجه گردد. در این راستا در این طرح با طراحی و تکمیل پرسشنامه ای مشتمل برداده های مورد نیاز از قبیل: موقعیت مکانی، وضعیت معماری و سازه ای، تجهیزات و امکانات، وضعیت اقتصادی مساجد و جمعیت بلوک های آماری، شاخص های مورد نیاز استخراج گردید. سپس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) موقعیت مکانی هر یک از این بناها نسبت به بلوک های جمعیتی و عارضه های دیگر از قبیل: جاده ارتباطی، کوچه، محله و ... مشخص شد. در ذیل خلاصه روش پژوهش ذکر گردیده است:
بررسی منابع علمی و معتبر و طراحی پرسشنامه
عملیات میدانی شامل: تکمیل پرسشنامه، بازدید از محل، جمع آوری اطلاعات مکانی و توصیفی
بررسی شاخص ها و عوامل مختلف در الگوی بهینه پراکنش مساجد و نحوه تخصیص اعتبارات لازم
تحلیل و آنالیز نهایی در محیط GIS
ارائه الگوی بهینه پراکنش و مدیریت بهسازی و ساخت مساجد
با استفاده از آنالیزهای موجود در سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان هایی که نیاز به احداث مسجد جدید و یا بهسازی مساجد موجود را داشتند مشخص گردیدند علاوه بر این با انجام طرح و تهیه بانک اطلاعات مکانی، امکان دسترسی سریع و آسان مدیران و کارشناسان به این اطلاعات فراهم گردید که بتوانند با استفاده از توانایی های این سیستم درتجزیه و تحلیل، تهیه نقشه های موضوعی در تصمیم گیری دقیق و سریع در تعمیرات، احداث، تخصیص اعتبارات، ... و جلوگیری از هدر رفت سرمایه حداکثر استفاده را بنمایند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):