نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

زن در اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
بصراوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به «بنیاد فرهنگی الزهراء» (س) واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«زن در اسلام» مجموعه احادیث طبقه بندی شده در موضوعات مربوط به زن است که احادیث آن از «نهج البلاغه»، «کتب اربعه حدیثی شیعه»، «وسائل الشیعه» و «بحارالانوار» استخراج شده است. تعداد این احادیث به 7000 حدیث بالغ می شود. همچنین در این طرح آیات قرآن در موضوع زن استخراج و همراه با تفسیر آن به تناسب عناوین طرح در جای خود درج شده است. تکیه طرح بر تدوین و طبقه بندی احادیث مذکور بر اساس فهرستی شامل هشت بخش است که این بخش ها عبارتند از: خلقت، تساوی ها، تفاوت ها، ازدواج، طلاق، خانواده، تاریخ و فاطمه الزهراء (س).
این طرح با روش کتابخانه ای اسنادی انجام شده، آیات و تفاسیر مربوط به هر عنوان به همراه روایات و احادیث مربوط پس از استخراج، ترجمه و سپس مقوله بندی شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):