نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شیوع مصرف نابجای مواد افیونی و عوامل مستعد کننده آن در مبتلایان به درد مزمن در 5 درمانگاه سرپایی در تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
بیداری علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

 ارائه مقاله در اولین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران سال 80
 چاپ در کتابچه خلاصه مقالات دهمین کنگره بین المللی درد-سان دیگو (
LASP) سال 81


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در مطالعه مذکور شیوع مصرف نابجای مواد افیونی در بیماران دچار درد مزمن 3.2% تا 18.9% برآورد شده است، متاسفانه در کشور ما به رغم شیوع نسبتا بالای مصرف مواد افیونی، مطالعه خاصی درباره رابطه بین درد و مصرف مواد افیونی صورت نگرفته است. مطالعه حاضر به عنوان مطالعه مقدماتی (Pilot) برای تعیین شیوع مصرف این مواد در بیماران ایرانی دچار درد مزمن صورت گرفته است.این مطالعه به روش مقطعی انجام شده و کلیه بیماران مراجعه کننده به 5 درمانگاه در تهران که معیارهای لازم برای تشخیص درد مزمن را داشتند، به صورت پیاپی وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به مصرف مواد و عوامل مرتبط با آن توسط چک لیست تهیه شده در تیم پژوهش گردآوری شد و به وسیله آزمون های توصیفی، (آزمون T و مربع فی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد نمونه ها 281 نفر شامل 50.9% زن و 49.1% مرد بود. از این تعداد 89 نفر (31.7%) سابقه مصرف نابجای مواد افیونی داشتند که شامل 14.4% زنان و 50.4% مردان بود.
بر اساس این پژوهش، بالاترین شیوع مصرف در گروه کم سواد بود (44%) و کمترین میزان به دو گروه دبیرستانی و فارغ التحصیلان (18.5%) اختصاص داشت. در گروه مورد نظر 13.7% از افرادی که مصرف نابجای مواد افیونی داشتند، الکل نیز مصرف می کردند و 12.6% از افراد سابقه مصرف مواد را در خانواده خود نیز داشتند. در این مطالعه 26% از افرادی که مصرف نابجای مواد داشتند، سابقه افسردگی نیز داشتند، متوسط زمان شروع درد در گروهی که دچار افسردگی شده بودند، 46 ماه و در گروهی که افسردگی نداشتند، 36 ماه بوده است.
اگر چه در مطالعات دیگر شیوع مصرف نابجای مواد افیونی در این حد گزارش نشده است، به نظر می رسد معیار درد مزمن (که بیش از 6 ماه طول کشیده باشد) در انتخاب افراد و شمول داروهای کدئین دار به عنوان مواد افیونی درصد بالای مصرف نابجای مواد افیونی را توجیه می کند، با توجه به گرایش 50.4% از مردان به مواد افیونی درد به عنوان یکی از علل و زمینه سازهای اعتیاد مطرح است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):