نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نظرسنجی از نخبگان شرکت کننده در دومین همایش ملی نخبگان جوانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1387

کارفرما: اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

در این طرح نظرسنجی نظرات نخبگان حاضر در دومین همایش ملی نخبگان جوان که به همت بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، در خصوص مباحثی همچون شرایط احراز نخبگی، مسائل پیش روی نخبگان، شیوه های حمایتی بنیاد، نقش نخبگان در توسعه کشور و. . . اخذ گردید. همایش طی روزهای پنجم الی هفتم شهریور سال 1387 برگزار شد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه نخبگان حاضر در سالن محل برگزاری همایش بوده اند و روش انجام کار به شیوه پیمایش تصادفی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):