نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی طرح نشست های مشورتی (کانون محله محور) در کاهش آسیب های اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: آسیب شناسی اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1387

کارفرما: اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران

خروجی طرح: 

ـ طرح به صورت عملی در مناطق 22گانه شهر تهران و در محلات منتخب در حال اجراست.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

طرح نشست های مشورتی با رویکردی محله محور و در راستای ارزیابی و توانمندسازی مردم محله در امر کاهش آسیب های اجتماعی طرح ریزی شده است تا زمینه حضور مردم محلات مختلف شهر تهران را جهت مشارکت برای کاهش این آسیب ها فراهم آورد و البته این امر در وهله اول با دعوت به همکاری افراد متنفذ و رهبران محلی و نمایندگان سازمان ها و نهادهایی که به نوعی در حوزه آسیب های اجتماعی فعالیت دارند (در قالب گروه محله ای)، و در نهایت با تشکیل سازمانی محله محور (CBO) Community Based Organization پیگیری گردید. در طراحی طرح سعی شد گام های لازم جهت اجرای طرحی محله محور در این حوزه خاص طراحی و وظایف هر یک از افراد و گروه ها و سازمان های درگیر طرح (ناظران، مجریان، تسهیل گران، گروه های محلی و عامل چهارم) تشریح گردد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):