نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بستری شدن به دلیل عوارض زخم های پپتیک (دوازدهه و معده) نسبت به سرطان های معده و مری در بیمارستان های دانشگاهی شیراز طی سال های 1378-1368گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

بررسی روند درمان های جراحی در معده بیماران زخم پپتیک در طی سال های مختلف، بررسی دلایل عمل های جراحی در بیماران فوق درسال های مختلف، مقایسه میزان بستری شدن به دلیل زخم پپتیک به نسبت سرطان های مری و معده و بررسی تاثیر درمان های جدید هلیکوباکترپیلوری و اسکلروتراپی در کاهش میزان بستری شدن و عمل های جراحی بیماران فوق از جمله اهداف این طرح بوده است.
مراحل و روش پژوهش در این طرح عبارتند از: 1- استخراج آمار کل بیماران بستری شده طی سال های (1365 تا 1375) برحسب سن و جنس 2- استخراج پرونده های مراجعه کنندگان با زخم های دستگاه گوارش (G.u & D.u سرطان مری و سرطان معده) از سال 1365 تا سال 1375 3- تجزیه و تحلیل آمار اطلاعات ثبت شده و تعیین میزان بروز عوارض زخم های دستگاه گوارش در مقایسه با سرطان های مری و معده 4 مقایسه آمارهای بدست آمده در دومقطع قبل و بعد از درمان های جدید زخم پپتیک و عوارض آن از سال 1365 تا 1370 و ازسال 1371 تا 1375 5- طبقه بندی روش های درمانی موثر در معالجه زخم های موردمطالعه به طور جداگانه.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):