نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سیره عملی پیامبر (ص) در تعلیم و تربیتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
بیات علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق جزوه آموزشی تهیه شده است. همچنین نتایج آن در طرح «پیشینه دانشگاه اسلامی» مصوب «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بعد از تعالیم ارزشمند قرآن، سنت نبوی اولین بنا در بنیان رفیع فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت اسلامی به شمار می رود. در محضر شریف آن حضرت بود که مسلمانان با تعالیم اسلامی آشنا شدند و اصول و آداب تربیت اسلامی را فرا گرفتند. این طرح به منظور نمایاندن سیره عملی پیامبر در تعلیم و تربیت به اجرا در آمده است و دارای فصول ذیل است:
1 اصلاح و تکامل عوامل تربیتی
2 نحوه برخورد به تناسب مراحل رشد
3 تعلیم در سیره نبوی از زوایای گوناگون.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):