نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق و ساخت کاتالیست یونیفاینر S9گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عابدی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

خروجی طرح: 

1- ساخت نمونه آزمایشگاهی با راندمان حذف گوگرد نفتا در حد نمونه وارداتی S9
2- ساخت یک کیلوگرم کاتالیست و تست راکتوری پایلوتی
3- طراحی پایه و تفصیلی واحد تولید یکصد کیلوگرم در روز کاتالیست


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح پس از مطالعه و شناسایی روش های مختلف ساخت کاتالیست، روش تلقیح و متوالی نمک های مولیبدن روی پایه گاما آلومینای کروی انتخاب و حدود شصت نمونه کاتالیست ساخته شد، کاتالیست های ساخته شده در پژوهشگاه صنعت نفت مورد ارزیابی های شیمی- فیزیکی و مکانیکی و راکتوری قرار گرفت که در نهایت نمونه بهینه ساخته شده قابلیت کاهش گوگرد خوراک نفتا را از1200 ppm  به کمتر از 1 pmm در وضعیت دمایی و فشاری مشابه راکتور پالایشگاه ها نشان داد که در حد نمونه وارداتی کاتالیست S9 است.
بر اساس نتایج به دست آمده یک کیلوگرم کاتالیست ساخته شد که در راکتور پایلوتی پژوهشگاه صنعت نفت نتایج مشابهی از خود نشان داد. لذا با توجه به اطلاعات به دست آمده واحد تولید یکصد کیلوگرم در روز کاتالیست طراحی و در قالب دو بسته طراحی پایه و تفصیلی تحویل کارفرما گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):