نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پرورش تفکر در اهداف و برنامه های درسی نظام های تعلیم و تربیت کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
پورکریمی جواد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در برنامه ریزی های کلان به نظام آموزش و پرورش نیز تفکر به عنوان یکی از اهداف اصلی و اساس آموزش و پرورش مقاطع سه گانه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه توجه شده و مدیران، برنامه ریزان و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دانش آموزان نقشی به عهده دارند می بایست در برنامه ریزی، سازماندهی و انجام وظایف مربوط به گونه ای عمل نمایند که تا پایان دوره تحصیلی دانش آموزان به هدف تعیین شده که همان توانایی تفکر باشد دست یابند.
مطالعه بین المللی TIMSS که طی آن مشخص شد دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی کشورمان در مقایسه با سایر کشورها (چه پیشرفته و چه توسعه یافته) تفاوت بسیاری دارند، مساله ای است که دلیل آن را نه فقط باید ناشی از ضعف علمی در زمینه ریاضیات و علوم دانست، بلکه ناشی از تعلیم و تربیتی دانست که در بخش تفکر دچار ضعف و کاستی است. یقینا مطالعه جایگاه تفکر در نظام تعلیم و تربیتی برخی از کشورها و استفاده از تجارب آنان در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد. چراکه این گونه مطالعات زمینه را برای نقادی و رفع مشکلات نظام آموزش و پرورش کشورمان فراهم می کند و برنامه ریزان، سیاست گذاران و مسوولان چنین دستگاهی را در کشف و تحلیل مسائل یاری خواهد داد. به عبارتی آگاهی از نظام های تعلیم و تربیت موجود سایر کشورها و نیز تغییرات و اصلاحاتی که در جهت تفکر مدارس در آن رخ داده است، مشکلاتی که آنان در اصلاح و توسعه آموزش و پرورش خویش با چنین هدفی روبرو بوده اند و آشنایی با روش ها و تدابیری که برای حل این مشکلات به کار برده اند می تواند ما را در شناسایی مسائل آموزش و پرورش (در زمینه پرورش تفکر) و اتخاذ تدبیر شایسته برای رفع مشکلات احتمالی یاری دهد. جهت دست یابی به این هدف کشورهای فرانسه ، آلمان و انگلستان به عنوان کشورهای پیشرو در مبحث تفکر بررسی شدند و به دلیل گستردگی نظام های تعلیم و تربیت این کشورها (انگلستان، فرانسه و آلمان) و محدودیت هایی که با آن روبرو هستیم موضوع پرورش تفکر در اهداف و برنامه های درسی نظام های تعلیم و تربیت فوق دنبال شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):