نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارزیابی بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرینگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: کسب و کار

پژوهشگران: 
موسوی مهری سادات (همکار طرح)
لطفی یوسف (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: وزارت کار و امور اجتماعی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

با توجه به خواست مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر ارزیابی تسهیلات ارائه شده به بنگاه های زودبازده، این واحد به اجرای طرح ارزیابی این بنگاه ها اقدام نمود. از آنجا که در سیستم های اقتصادی هر تصمیمی منجر به نتایج متعددی در بخش های مختلف اقتصاد می گردد، ارزیابی ارائه تسهیلات فوق در راستای اهداف مورد نظر می تواند راهگشای مناسبی جهت اتخاذ تصمیمات صحیح آینده در این راستا باشند.
ارزیابی بنگاه های زودبازده با توجه به تعدد این بنگاه ها مستلزم صرف هزینه زیادی است لذا در این طرح نمونه ای بالغ بر 4000 بنگاه از بین بنگاه های موجود در کلیه استان ها (با احتساب بنگاه هایی که سقف تسهیلات دریافتی آنان بیش از یک صد میلیون ریال است)، به شیوه نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید و در شهریور ماه 1387 جمع آوری داده های مربوط به بنگاه های نمونه صورت گرفت و نتایج حاصل از طرح آبان ماه همان سال به وزارت کار و مرکز پژوهش های مجلس ارائه گردید.
نتایج طرح جهت تصمیم گیری های آتی وزارت کار و امور اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده و چگونگی ارزیابی و نظارت مناسب تر بر این بنگاه ها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):