نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «فرستنده بسیار کوچک مایکروویو»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: نهاد ریاست جمهوری

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در باند «مایکروویو» به علت کوچک شدن طول موج می توان با تکنیک«MIC» (Microwave Integrated Circuits) فرستنده مایکروویو با ابعاد بسیار کوچکی طراحی نمود. هدف از این پروژه ساخت یک دستگاه فرستنده مایکروویو برای انتقال اطلاعات در فواصل نسبتا نزدیک می باشد.
بر این اساس یک دستگاه فرستنده مایکروویو با تکنیک MIC با ابعاد بسیار کوچکی طراحی و تولید گردید که پس از آزمایش به کارفرما تحویل داده شد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):