نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت 34 دستگاه فرستنده رادیویی موج متوسطگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

گروه پژوهشی: مهندسی برق

پژوهشگران: 
نجفی محمود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: سازمان صدا و سیما

خروجی طرح: 

به صورت اقلام تولیدی ساخته و تحویل سازمان صدا و سیما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-88466200-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نرسیده به پل سیدخندان، دانشکده برق خواجه نصیر، جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیر، صندوق پستی 45253
 

چکیده:

بر اساس اعلام نیاز سازمان صدا و سیما به منظور جایگزینی فرستنده های قدیمی در ایستگاه های آن سازمان به تبع سوابق و تجربیات این واحد در زمینه طراحی و ساخت فرستنده های رادیویی، قرارداد طراحی و ساخت 34 دستگاه فرستنده رادیویی موج متوسط به شرح ذیل با جهاد خواجه نصیرالدین طوسی منعقد گردید و فرستنده های مذکور تولید و تحویل سازمان صدا و سیما گردید.
- تعداد 20 دستگاه فرستنده 50 کیلو وات
- تعداد 4 دستگاه فرستنده 100 کیلو وات
- تعداد 1 دستگاه فرستنده 150 کیلو وات
- تعداد 8 دستگاه فرستنده 300 کیلو وات تک فرکانس
- تعداد 1 دستگاه فرستنده 300 کیلو وات دو فرکانس

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):