نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه سطح سرمی لپنین و ابتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و ارتباط بین این دو در دو قلوهای دو تخمکی و تک تخمکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: زنان و مامائی

پژوهشگران: 
جهانفر شایسته (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1381

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقالاتی تهیه و در کنگره های بین المللی ESHRE 2002 و Congress on Human Reproduction ارائه شد.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

PCOS بیماری است که زنان در دوره باروری به آن مبتلا می شوند. عامل ایجاد کننده این سندرم تاکنون ناشناخته باقی مانده است. بعضی از تحقیقات عامل وراثت و پاره ای دیگر عوامل محیطی مختلف را علت این بیماری می دانند. طرح حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که برای کنترل عامل وراثت بر روی دوقلوهای تک تخمکی (منوزیگوت) به عنوان افراد یکسان از نظر ژنی و دوقلوهای دو تخمکی (دی زیگوت) با شباهت ژنی افراد یک خانواده به یکدیگر انجام شد. طرح در 7 مرحله انجام گرفت که شامل مطالعات اولیه، تهیه پرسشنامه، نمونه گیری، انجام آزمایش ها، مرور اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها و چاپ و نشر اطلاعات بود. پس از اتمام مطالعات اولیه برای اطلاع رسانی و جذب داوطلب از میان دوقلوهای ساکن شهر تهران پوستر طرح در مراکز دانشگاه، دبیرستانهای دخترانه، مراکز بهداشتی درمانی نصب شد که پس از تماس اولیه داوطلبین، برای انجام مصاحبه، سونوگرافی و نمونه گیری به پژوهشکده ابن سینا دعوت شدند. پس از اتمام مرحله نمونه گیری بر اساس علائم بالینی، نتیجه سونوگرافی و آزمایش های هورمونی (10نوع آزمایش هورمونی) وضعیت داوطلبین از نظر ابتلا به PCOS تعیین شد. نمونه های طرح 154 نفر (77 جفت) بودند که 96 نفر آنها (48 جفت) دوقلوی تک تخمکی و 58 نفر آنها (29 جفت) دوقلوی دو تخمکی بودند. نتایج نشان داد همانطور که در مطالعات قبلی نیز به آن اشاره شده است، در ایجاد PCOS عوامل محیطی علاوه بر عوامل ژنتیکی نقش دارند و این بیماری ناشی از نقص تک ژنی نیست. سطح سرمی لپتین توسط عوامل ژنتیک تعیین می شود و مقدار آن در پژوهش حاضر در مبتلایان به PCOS و غیر مبتلایان تفاوتی نداشت. با شناخت عوامل محیطی، این بیماری قابل پیشگیری خواهد بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):