نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی موانع و مشکلات ازدواج در جوانان شهر مشهد و راه های تسهیل این امرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1385

کارفرما: موسسه خدمات مشاوره ای، جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی و نتایج تحقیق به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین موانع و مشکلات ازدواج جوانان در شهر مشهد و ارائه راهکارهایی جهت تسهیل آن صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه دختران 22 تا 35 ساله و پسران 24 تا 35 ساله شهر مشهد می باشد که 600 نفر به روش تصادفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که بین اقدام به ازدواج و سن، تحصیلات، وضعیت خدمت سربازی، اشتغال، تاکید خانواده بر رعایت تربیت سنی فرزندان در ازدواج، ضرورت ازدواج، سن مورد نظر برای ازدواج (دختران)، نگرش پسران به جنس مخالف، توانایی در پیدا کردن همسر مناسب، احتمال موفقیت در ازدواج، کمک خانواده در یافتن فرد مناسب، طبقه اجتماعی و محدود کننده دانستنی ازدواج رابطه معنی دار وجود دارد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):