نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

جنبه های روانی اجتماعی ناباروری از دیدگاه پزشکان ایرانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: بهداشت باروری

پژوهشگران: 
کرمی نوری رضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1380

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقالاتی تهیه شده و در فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری چاپ وجهت ارائه در کنفرانس socio-medical perspective در هند (Goa) در سپتامبر 2002 ارسال شده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پدیده ناباروری علاوه بر پزشکی در قلمرو علوم رفتاری و اجتماعی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوج های نابارور وارد نموده و به طرق گوناگون سلامت روانی آنها را تهدید می نماید. نرخ بالای ناباروری در ایران با لحاظ جنبه های اجتماعی فرهنگی آن، خصوصا نزد زنان، اهمیت ویژه ای را جهت مطالعه پدیده ناباروری با تکیه بر جنبه های روانی اجتماعی مطرح می نماید. این پژوهش، به عنوان مطالعه مقدماتی و اولیه، دیدگاه پزشکان و متخصصان درگیر در امر ناباروری را که ضمن برخورداری از تجارب مفید از زوج های نابارور، به عنوان یکی از منابع مهم و قابل اعتماد جهت مطالعات فرهنگی اجتماعی ناباروی، به شمار می روند، مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعه حاضر پژوهشی است هدفدار که با طرح مسائل اولیه روانی اجتماعی در ناباروری، شناخت نقش عوامل روانی اجتماعی از دیدگاه پزشکان ایرانی و شناخت میزان اهمیت مسائل روانی اجتماعی ناباروری نزد این پزشکان، را مورد بررسی قرار می دهد، تا از این طریق هم حمایت روانی اجتماعی بیشتری از زوج های نابارور انجام پذیرد و هم به لحاظ اقتصادی از جهت صرف وقت و هزینه های غیر ضرور یا از انجام درمان های پزشکی نابجا جلوگیری نماید و یا درمان های پزشکی را با اثر بخشی بیشتری همراه سازد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):