نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم کنترل کامپیوتری «سیبل شبانه»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
معصومی ناصر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1370

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است. 


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این سیستم یک وسیله آموزشی است که شرایط و اوضاع مختلف موجود در میدان تیر شبانه را با مکانیزم کنترلی خاص شبیه سازی کرده و تعداد گلوله های اصابت شده بر روی سیبل را ثبت کرده نمایش می دهد. کاربرد آموزشی این سیستم سبب کسب مهارت در هدف گیری درست و افزایش سرعت عکس العمل می شود.
موقعیت و شرایط جنگی در میدان رزم واقعی از جهت چگونگی و نوع آتش اسلحه طرف مقابل توسط این سیستم به نحو احسن شبیه سازی می شود و بدیهی است این سیستم برای میدان تیر روزانه نیز کاربرد دارد.
این دستگاه مشابه خارجی ندارد و برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. برای تکمیل این طرح سیستم دیگری با همین اهداف ساخته شده که در آن از یک کامپیوتر شخصی برای کنترل و شبیه سازی استفاده شده است و دارای سخت افزار جداگانه می باشد. بدین ترتیب امکانات و توانایی های این سیستم برای طراحی یک نرم افزار قوی با نمایش های مختلف بیش تر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):