نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

گزارش طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان سمنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: شهرداری سمنان

خروجی طرح: 

ارائه مقاله به همایش انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند 88.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

دفن بهداشتی عبارت از ریختن مواد زاید جامد در داخل ترانشه یا گودال های طبیعی مصنوعی با روش مهندسی و بهداشتی و پوشاندن ترانشه ها و گودال ها به وسیله خاک پوششی است. هدف اصلی از احداث یک محل دفن بهداشتی به حداقل رسانیدن اثرات ناسازگار ناشی از دفن پسماندها می باشد.
محل دفن مهندسی ـ بهداشتی زباله شهری، شهرستان سمنان در زمینی به مساحت 25 هکتار در20 کیلومتری جنوب شرقی شهر سمنان در مسیر جاده پایگاه نیروی هوایی واقع شده است. ظرفیت لندفیل {کل زباله ورودی به این لندفیل در طی 25 سال (1388 تا 1413)}، 1.750.000 تن خواهد بود. در صورت فشرده سازی زباله در محل لندفیل چگالی آن به 600kg/m3 می رسد. لذا حجم زباله موجود در لندفیل پس از 25 سال به حدود  2.916.000مترمکعب خواهد رسید.
زباله های شهرستان سمنان در محل دفن فعلی به صورت سنتی (تلنبار) دفع می گردد این امر از نظر زیست محیطی بسیار نامطلوب می باشد. این محل دفن فاقد حصارکشی مناسب بوده که موجب پراکنده شدن اشیاء سبک نظیر کاغذ و پلاستیک، ورود احشام، جداسازی زباله ها توسط افراد دوره گرد و غیر مسوول و در نتیجه ایجاد مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی می گردد. همچنین بدلیل عدم استفاده از خاک پوششی مناسب برای تکمیل جایگاه دفن این مساله موجب افزایش آلودگی ها و انتشار بوی ناشی از تخمیر مواد آلی و رشد موجودات موذی در حریم محل دفن می شود. در این محل پسماندهای شهری، بیمارستانی و صنعتی در یک قسمت و پسماندهای درمانی در قسمت مجزای دیگر دفن می شود، بررسی معیارهای انتخاب محل دفن پسماندها نشان می دهد که جایگاه فعلی دفع پسماندها از نظر عوامل فیزیکی محیط و قابلیت ها از لحاظ رعایت فاصله مناسب با شهر، سفره های آب زیر زمینی، آب سطحی، مراکز جمعیتی، گسل، مناطق تحت حفاظت در شرایط مناسبی قرار داشته و عمده ترین مشکل آن مربوط به عدم رعایت معیارهای بهداشتی و زیست محیطی می باشد. بنابراین احداث یک لندفیل که بر اساس اصول بهداشتی و مهندسی طراحی شده باشد می تواند تا حدود زیادی مشکلات وضعیت موجود جایگاه دفن سنتی زباله های شهرستان سمنان را مرتفع می سازد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):