برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی اثربخشی تبلیغات بانک مسکن در متروگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: مدیریت فرهنگی

پژوهشگران: 
ناصری مینا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: روابط عمومی بانک مسکن

خروجی طرح: 

ارائه راه کارهایی به روابط عمومی بانک مسکن برای مدیریت تبلیغ.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

تبلیغات به عنوان عنصری فرهنگی یکی از موثرترین و گسترده ترین فعالیت ها در حوزه بازاریابی موسسه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی است. بانک مسکن فعالیت گسترده ای در حوزه تبلیغات خدمات خود دارد که تبلیغ در مترو تهران از این جمله است. میزان اثربخش بودن و شیوه مدیریت این تبلیغ پرسش اساسی این پژوهش بوده است.
در این پژوهش از روش پیمایش استفاده شد. شیوه گردآوری اطلاعات، تکمیل پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری با 1104 مسافر خروجی از مترو در چند نقطه از شهر تهران بوده است.
نتایج طرح حاکی از آن است که تبلیغات داخل مترو مورد توجه بیشتر مسافران قرار می گیرد. در این میان 47 درصد از پاسخگویان تبلیغات بانک مسکن را در مترو دیده اند، هرچند تمام این افراد در گام های اول و دوم یادآوری نتوانسته بودند از بانک مسکن نام ببرند بلکه 15 درصد در گام اول و 39 درصد در گام دوم بانک مسکن را به خاطر آورده اند. با این حال، این تبلیغات نتوانسته است شوق چندانی برای افتتاح حساب در مسافران مترو ایجاد کند. تبلیغ صندوق پس انداز مسکن فاقد پیام اثربخش و ماندگار بود ولی پیام «از کی بپرسم» بیشترین میزان ماندگاری را داشته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):